24 - 30 Mayıs 2021 Haftalık Burç Astroloji: 26 Mayıs Süper Ay! 29 Mayıs Ayın En Yoğun Günü!


29 Mayıs -7 Katsayısı ile Haftanın ve Mayıs ayının en yoğun günlerindendir. 29 Mayısda Tr Mars ve Plüton -2 katsayısında olup kavga, tartışma, saldırı, olumsuz değişimler ve ölümü sembolize etmektedir. 29 Mayısda olası olumsuz değişim ve ölümlerden herkes 26 Mayısdaki Yay burcundaki Süper Ay tutulmasını sorumlu tutabilir. Oysa 26 Mayısdaki Süper Ay tutulması +3 katsayısında olup bulunduğu astrolojik eve göre bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık burçlarını son derece olumlu etkileyebilir. 26 Mayısda +3 katsayısındaki Tr Aydan olumlu etkiler alanların verim ve güvenlikleri artabilir. Bu yüzden ben diğer astrologların aksine Süper Aydan korkulmaması kanatindeyim. (Mayıs 2021 burç) 26 Mayısda esas -2 katsayısındaki Tr Satürne dikkat etmek gerekebilir. Satürn -2 katsayısındayken otorite sahibi kişilerin acımasız kararlarına, engel, yasak ve bunalımlara işaret etmektedir. 26 Mayısda Tr Satürnden Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 26 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Natal Marsı Koç olan Filistin'den, NATO'dan, Irak'tan, Natal Marsı İkizler olan Amerika, Fransa, Almanya veya Vatikan'dan, Natal Marsı Terazi olan Suriye'den, Türkiye'den, TSK'dan, Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin'den, Rusyadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Başkanı Aliyev'den kısıtlayıcı ve zorlayıcı engeller alabilir. 26 Mayısda Kova burcu Libya ve Hollanda'da da bir takım Satürnyen engel, yasak ve bunalımlar oluşabilir. (haftalık burç)

29 Mayıs Mars ve Plüton -2 Katsayısında Dönüm Noktası !

29 Mayısda Tr Mars -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık buçlarını son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Mars -2 katsayısında şiddet ve saldırıları sembolize etmektedir. 29 Mayısda vatani konularda, askeri konularda, toprak paylaşımlarıyla, sınırlarla, otoriteyle, sosyal ve siyasi konularla, yer altı kaynaklarıyla (petrol, doğal gaz, madenler, vs) ilgili konularda tartışma, kavga ve saldırılar olabilir. (haftalık astroloji) 29 Mayısda Terazi burcu Suriye ile Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Esad Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Mars Transiti Koç burcu NATO'yu, İran'ı, Işid'i, Irak ve Filistin'i sembolize etmektedir. Suriye Başkanı Esad'ın 29 Mayısda 6.evindeki (Yükselen Kova) Tr Marsa yani Koç burcundan çalışma arkadaşlarına veya hizmetindeki kişilere dikkat etmesi gerekebilir. 29 Mayısda Suriye Başkanı Esad'ın bir yandan da sağlığına da dikkat etmesi gerekebilir. 29 Mayısda Suriye'nin ve Başkanı Esad'ın bir takım olumsuz ve yıkıcı etkilere maruz kalması olasıdır. 29 Mayısda Suriye'nin İran ve/veya Işid'e yada terör saldırılarına çok dikkat etmesi gerekebilir. (Mayıs astroloji) 29 Mayısda Natal Güneş ve Marsı Akrep olan (Tam bir Akrep) ABD Başkanı Biden'ın (Yükselen Koç) 4.evindeki Tr Marsa çok dikkat etmesi gerekebilir. 4.ev aile ortamını, göğüs ve mideyi sembolize etmektedir. ABD Başkanı Biden'ın 29 Mayısda başlayan bir mide problemi Temmuzda Biden'ı çok rahatsız edebilir. Biden'ın Natal Ayı da Koç burcunda olup -2 katsayısındadır ve 29 Mayısda Biden'ın Natal Ayının katsayısı Tr Mars ile -4 seviyesine inecektir. Biden'ın 29 Mayısda mide rahatsızlıklarına dikkat etmesi gerekebilir. Biden'ın 29 Mayısda Natal Güneş ve Marsının katsayıları Tr Plüton yüzünden -2 birim düşeceğinden hem kendine hem de başkalarına zararı dokunabilir. 29 Mayısda Biden Tr Plüton yüzünden her zamankinden biraz daha katı olabilir ve "Katı Kararlar" alabilir. Bu durumdan Koç burcu olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Terazi burcu olan yardımcısı Kamala Harris olumsuz etkiler alabilir. Biden'ın 29 Mayısda alacağı olası olumsuz kararlar arasında Terazi burcu Suriye ile Rusya Başkanı Putin veya Azerbaycan de olabilir. 29 Mayısda Natal Marsı Başak olan Ermenistan ile Ukrayna Akrep burcu Biden'dan Plütonik bir destek de alabilir. (2021 Mayıs burç) 29 Mayısda Tr Plütonun katsayısı -2 seviyesine inecektir ve Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Yay, Kova burçlarını son derece olumsuz yönde etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. (2021 haftalık burç) (Mayıs 2021) Plüton -2 katsayısındayken olumsuz değişimleri ve hatta ölümleri sembolize etmektedir. Plüton bir yandan da nükleer silahları ve radyasyonu simgeler. 29 Mayısda Dünya genelinde radyasyon yayan aletlerin (Atom bombası, 5G çalışmaları, vs) testleri, kullanımı artabilir. Natal Marsı Balık olan İran ile Natal Marsı Başak olan Ukrayna'da radyasyon yayan alet ve cihazların kullanımı artabilir. Ukrayna'da radyasyon sızdıran Çernobil'e 29 Mayısda çok dikkat etmek gerekebilir. 29 Mayısda İran nükleer çalışmalarını hızlandırabilir. Bu durum Koç ve Terazi burcu ülkeleri son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin İran'ın üreteceği nükleer silahlar Terazi burcu Suriye ile Suudi Arabistanı veya Azerbaycan'ı olumsuz yönde etkileyebilir. Hafta boyu Tr Uranüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz yönde etkileyebilir ve bu kişileri bulunduğu eve göre huzursuz edebilir. Uranüs -2 katsayısında insan ve tabiata zararlı teknolojik buluşları, asi ve aykırı grup ve organizasyonları sembolize etmektedir. Bilhassa 29 Mayısda Tr Plütonun da etkisiyle insan sağlığına ve dünyaya zararlı buluşlar, silahlar gündeme gelebilir. Hafta boyu ve özellikle 29 Mayısda Natal Güneş ve/veya Marsı Kova olanların Tr Uranüsden ötürü katsayıları düşebilir ve hem çevrelerini hem de kendilerini olumsuz yönde etkileyebilirler. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk, Kuzey Kore Lideri Kim Jong, Suudi Arabistan Kralı Selman hafta boyu ve bilhassa 29 Mayısda huzursuz edici adımlar atabilirler.

25, 27, 29 Mayısda Neptün süper !

Neptün Hafta boyu bilhassa 25, 27, 29 Mayısda +6 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu yönde etkileyebilir. Hafta boyu ve bilhassa 25, 27, 29 Mayısda Balık burçlarının katsayıları yükseleceğinden keyifleri artabilir yıldızları parlayabilir. Örneğin Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Natal Güneşinin katsayısı Tr Neptün yüzünden yükseleceğinden 24 Mayıs haftası yıldızının parlayacağı bir hafta olabilir. Neptün Dünya genelinde yardımlaşmayı, vakıf ve hayırsever kurumları da sembolize etmektedir. 24 Mayıs haftasında bir takım vakıf ve yardımsever kurumların aktiviteleri artabilir. Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Başkanı Putin'in, İran Başkanı Ruhani'nin, Almanya Başkanı Merkel'in, Azerbaycan Başkanı Aliyev'in Dünya genelinde yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaları olasıdır. Neptün yüksek katsayıda mistik konuları da sembolize ettiğinden ve İkizler ile Yay burcunu sembolize eden şeyleri olumlu etkilediğinden 25, 27, 29 Mayısda Metafizikle ilgili çalışmalar artabilir. Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya'nın metafizikle ilgili çalışmalara da yön vermeleri olasıdır. Neptün petrolü de sembolize eder. Natal Marsı Yengeç olan Mısır, Natal Marsı Yay olan Yunanistan ve Natal Marsı İkizler olan Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Neptünden alacakları olumlu etki ile petrol arama çalışmalarına daha da ağırlık verebilirler.

27 Mayıs Merkür Süper!

Hafta boyu ve bilhassa 27 Mayısda Tr Merkürün katsayısı +5 olacaktır. Tr Merkür 27 Mayısda bütün burçları ama özellikle Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu yönde etkileyebilir. 27 Mayısda Natal Güneş ve/veya Marsı İkizler/Başak olanların katsayısı Tr Merkür yüzünden +5 birim artacaktır. 27 Mayısda Merkürü sembolize eden her türlü iletişimde (konuşma, yazışma, bilgi, belge, vs), ulaşımda olumlu gelişmeler ve anlaşmalar olabilir. Örneğin Natal Marsı Koç olan Filistin, Natal Marsı Terazi olan Türkiye, Suriye, Natal Marsı Balık olan İran birbirleriyle olumlu anlaşma ve sözleşmelere imza atabilirler. Kişisel olarak hafta boyu ve bilhassa 27 Mayısda Tr Merkür hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı önemli anlaşma ve sözleşmelere imza atabilir, Merküryen kişilerle (Natal Güneş ve/veya Marsı İkizler/Başak olanlar) başarılı işler yapabilirsiniz. 25 ve 29 Mayısda Akrep burcunu sembolize eden zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. 25 ve 29 Mayıs Astro Carto Grafide Tr Güneş, Ay, Mars, Satürn, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs ve Plüton çizgilerinin geçtiği bölgeler: Türkiye (İstanbul, Marmara, Bursa, Yalova, Balıkesir, Manisa, Muğla), Akdeniz Açıkları, İran**, İran Körfezi**, BAE, Umman, Türkmenistan, Çin, Nepal, Hindistan, Miyanmar, Bangladeş, Hong Kong, Filipinler, Endonezya, Japonya**, Papua Yeni Gine, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika**, Kanada, Meksika, Honduras, Nikaragua, Venezuella, Brezilya, Arjantin, Fas, Mali, Cezayir, Libya, Mısır, Sudan, Malta, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, İrlanda, İngiltere, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Rusya Yukarda Astro Carto Grafide 25 ve 29 Mayısda olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. Bir süredir İstanbul ve Maramara bölgesi düşük katsayılı transitlerden son derece olumsuz etkiler almakta ve fay hatlarını tetiklemektedir. 25 ve bilhassa 29 Mayısda İstanbul ve Marmara'da şiddetli deprem olasılığına dikkat etmek gerekebilir.

29 ve 30 Mayısda olumsuz Hava Koşullarına Dikkat!

29 Mayısda Tr Plüton -2 katsayısında olup İkizler - Yay burçlarını sembolize eden şeyleri olumsuz yönde etkileyeceğinden olumsuz hava koşullarına (hava, kara, denizde sis, sel, dolu, kasırga, fırtına, vs) ve iletişim sorunlarına yol açabilir. 30 Mayısdan itibaren Tr Mars düşük katsayıda olup bütün burçları ama bilhassa Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını çift yönde olumsuz etkileyeceğinden olumsuz hava koşulları kazalara da yol açabilir. 29 ve 30 Mayısda yola çıkacakların tedbirli olup önlem almaları gerekebilir.

24 Mayıs Haftası Deprem Katsayıları: Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Deprem 8 5 11 13 11 15 7 25 ve 29 Mayısda Zayıf Fay Hatlarında diğer günlere göre daha şiddetli depremler olabilir. 25 ve 29 Mayısda Akrep burcunu sembolize eden zayıf fay hatları Tr Güneş, Ay, Mars, Satürn, Uranüsden olumsuz etkiler alabilir ve Astro Carto Grafide Venüs ve Plüton çizgilerinin geçtiği bölgelerde şiddetli depremler olabilir. 24 Mayıs Haftası Ons Altın Katsayıları:

Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Altın 11 14 20 22 16 20 13 27 Mayısda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir. 24 Mayıs Haftası Dolar ve TL Katsayıları: Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Dolar 6 6 11 13 6 7 4 Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar TL 8 2 5 5 4 1 2 Fark 2 4 6 8 2 6 2 27 Mayısda Dolar diğer günlere göre TL karşısında yükselebilir. 24 Mayıs Haftası Bitcoin Katsayıları: Pzt Salı Çrş Prş Cuma Cts Pazar Bitcoin 17 17 18 14 12 9 4 26 Mayısda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir ama hafta sonuna doğru bilhassa 30 Mayısda yeniden düşebilir. Deprem Katsayıları için Yer altını sembolize eden Akrep burcunun aldığı katsayıların toplamı (+/-) hesaplanmıştır. Dolar ve Türk Lirasının katsayılarında Kuruluş tarihlerine göre Natal Venüslerin katsayıları hesaplamaya alınmıştır. Doların Natal Venüsü Yengeç (Tr Ay) Türk Lirasının Natal Venüsü Akrep (Tr Plüto) burcundadır. Bitcoin için 03 Ocak 2009 tarihi kullanılmaktadır. Bitcoinin Natal Güneş ve Marsı Satürn yönetiminde Oğlak burcundadır. Yükselen burçların yorumu için katsayı sistemi kullanılmaktadır. Natal gezegenlerinin katsayısını bilenler Transitlerin yanındaki katsayıyı toplayıp/çıkartıp kendi gezegenlerinin güncel katsayılarını bulabilirler. https://www.facebook.com/MediaCat25

Natal Gezegenlerin Katsayıları Aşağıdaki tablodan Natal Gezegenleriniz (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, vs) hangi burçtaysa katsayılarını toplayıp/çıkartarak bulabilirsiniz. Natal Güneşinizin katsayısı düşükse keyfiniz kaçabilir. Natal Marsınızın katsayısı düşükse olumsuz transitlere karşı savunmasız kalabilir, olumlu transitlerden faydalanamayabilir, çevrenizi de olumsuz etkileyebilirsiniz.Yükselen Koç -----------------------------

(26 Mayıs 9.ev Ay Süper, 11.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 4.ev Mars, 10.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Boğa -----------------------------

(26 Mayıs 8.ev Ay Süper, 10.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 3.ev Mars, 9.ev Plüton Dikkat)

Yükselen İkizler -----------------------------

(26 Mayıs 7.ev Ay Süper, 9.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 2.ev Mars, 8.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Yengeç -----------------------------

(26 Mayıs 6.ev Ay Süper, 8.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 1.ev Mars, 7.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Aslan -----------------------------

(26 Mayıs 5.ev Ay Süper, 7.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 12.ev Mars, 6.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Başak -----------------------------

(26 Mayıs 4.ev Ay Süper, 6.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 11.ev Mars, 5.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Terazi -----------------------------

(26 Mayıs 3.ev Ay Süper, 5.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 10.ev Mars, 4.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Akrep -----------------------------

(26 Mayıs 2.ev Ay Süper, 4.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 9.ev Mars, 3.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Yay -----------------------------

(26 Mayıs 1.ev Ay Süper, 3.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 8.ev Mars, 2.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Oğlak -----------------------------

(26 Mayıs 12.ev Ay Süper, 2.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 7.ev Mars, 1.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Kova -----------------------------

(26 Mayıs 11.ev Ay Süper, 1.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 6.ev Mars, 12.ev Plüton Dikkat)

Yükselen Balık -----------------------------

(26 Mayıs 10.ev Ay Süper, 12.ev Satürn Dikkat, 29 Mayıs 5.ev Mars, 11.ev Plüton Dikkat)


Detay İçin Lütfen Tıklayın!

260 görüntüleme0 yorum